PERSONAL TRAINER

/PERSONAL TRAINER
PERSONAL TRAINER2020-03-09T21:04:02+00:00

PERSONAL TRAINER (PT) KİMDİR?

Yeterli düzeyde teorik ve pratik egzersiz bilimleri bilgisine sahip, egzersiz katılımcısının mevcut durumunu (muhtemel hastalıklar, fitness düzeyi vb.) ve hedefleri doğrultusunda egzersiz programlayabilen ve egzersiz katılımcısına hedefine motive edebilen egzersiz profesyonelidir.

Nitelikler

 • Egzersiz sırası ve sonrasında egzersiz ve dinlenme alanlarında gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almalıdır
 • Egzersiz reçetesindeki hareketleri egzersiz katılımcısına göstererek uygulatmalı ve öğretmelidir
 • Sağlıkla yaşam tarzı ve fit bir vücut konusunda egzersiz katılımcısına rol model olmalıdır
 • Egzersiz esnasında egzersiz katılımcısının yanında olmalı ve egzersiz uygulanmaları esnasında gerekli düzeltmeleri yapmalıdır
 • Egzersiz katılımcısının fitness düzeyini belirli aralıklarla değerlendirmeli ve gelişim düzeyini kontrol etmelidir
 • Değişen durumlar karşısında egzersiz programını yeniden yapılandırabilmelidir
 • Mesleki deneyim ve bilgi düzeyini sürekli geliştirmelidir
 • Gerektiğinde diğer sağlık ve fitness profesyonelleri (beslenme ve diyet uzmanı, fizyoterapist, mentör vb.) ile egzersiz katılımcısının ihtiyaçları doğrultusunda işbirliği yapabilmelidir
 • Egzersiz katılımcısını hedefine motive edebilmelidir
 • Egzersiz katılımcısı ile pozitif iletişim kurmalı ve egzersiz katılımcısının sergilediği çeşitli davranışlar karşısında empati kurabilmelidir

 

Eğitim Amacı

İnaktiviteye (hareketsiz yaşam) bağlı bulaşıcı olmayan hastalıklar (diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları, psikiyatrik hastalıklar) tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dramatik bir şekilde artmaktadır. Kişi inaktivite kaynaklı kronik bir hastalık için teşhis aldığında, medikal tedavinin (ilaç kullanımı vb.) yanı sıra fiziksel aktivite önerilmektedir. Nerdeyse tüm dünya da kabul gören “Egzersiz İlaçtır” yaklaşımı kronik hastalıklarla mücadele de fiziksel aktivitenin önemini göstermektedir. Yürüyüş insanların kendi başlarına yapabileceği belki de en iyi egzersizdir. Ancak, fiziksel uygunluğun sağlıkla ilgili bileşenleri (dolaşım ve solunum sistemi uygunluğu, vücut kompozisyonu, mobilite ve kemik sağlığı) göz önünde bulundurulduğunda egzersiz ihtiyacındaki bireylerin fiziksel aktivite konusunda uzmanlaşmış bir profesyonele ihtiyaçları doğmaktadır. Bu noktada söz konusu ihtiyaç duyulan egzersiz profesyoneli “Personal Trainer” dır. Medikal Egzersiz ve Fitness Antrenörleri Derneği (MEDFAD), egzersiz ve spor bilimlerinde, gerekli temel teorik ve pratik bilgiye sahip, empati kurabilen, mesleki gelişime açık, insan ilişkilerinde pozitif iletişim geliştirebilen, mesleki etik kurallara uyan kişisel antrenörler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, spor ve egzersiz bilimlerinde uzmanlaşmış öğretim kadrosu (Dr., Doç., ve Prof., unvanlarına sahip) ve saha deneyimi bulunan master trainerlar (en az 3. Kademe antrenörlük belgesi olan) ile birlikte yapılandırılmış eğitim-öğretim temelli Personal Trainer Eğitimleri gerçekleştirmektedir.

Eğitim Yaklaşım Planı

Fitness Seviyesi Değerlendirme: Egzersiz katılımcısının kardiyorespiratuvar dayanıklılığı, genel kuvvet ve mobilite düzeyinin değerlendirilmesi, MEDFAD tarafından düzenlenen Personal Trainer Eğitimlerinin temelini oluşturmaktadır.

Programlama: MEDFAD tarafından düzenlenen Personal Trainer Eğitimi; egzersiz katılımcısının ihtiyacı, sağlık durumu ve fitness düzeyi doğrultusunda, sağlığı korumak/ geliştirmek amaçlı egzersiz programının hazırlanması, programlanan egzersizlerin tanımlanıp-uygulatılması, egzersiz uygulamaları esnasında görülen eksikliklerin tamamlanması ve kişinin egzersize güdülenmesi gibi temel konular üzerine yapılandırılmaktadır. MEDFAD’ tan yeterlilik alan kişisel antrenör egzersizin en iyi ilaç olduğunu, ancak medikal tedavide olduğu gibi dozun (egzersiz şiddeti, sıklığı, süresi, tipi ve gelişimi) iyi ayarlanması gerektiğini bilmektedir.

Gelişim ve Adaptasyon: Egzersiz katılımcısının egzersiz programına cevabı periyodik olarak PT tarafından mesleğin doğası gereği değerlendirilmeli ve gerekli durumlarda egzersiz programında değişiklikler yapılabilmelidir. PT’ eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler bu PT sertifikası almaya hak kazanırlar.

Sertifika Programı Katılım Koşulları

 • PT Eğitim programına öğrenciler, antrenörler ve sporcular katılabilir.

Eğitim Programı Ders Sayı ve Saat Bilgisi

PT Eğitimi 8 farklı ders ve toplam  36 saatten oluşmaktadır. MEDFAD gerekli gördüğü durumlarda eğitimin düzenleneceği il, üniversite, katılımcı profili gibi faktörleri göz önünde bulundurarak ders adları ve içeriklerinde değişiklik yapabilir. Eğitimler; teorik, uygulama ve teorik + uygulama şeklinde yapılabilir.

Ders Kodu Ders Adı T P S
PT-101 Kas, İskelet ve Sinir Sistemine Fonksiyonel Açıdan Genel Bakış 6 0 6
PT-102 Biyoenerjitik, Beslenme ve Ergojenik Yardım 6 0 6
PT-103 Risk Analizi ve Fiziksel Uygunluk Değerlendirilmesi 1 1 2
PT-104 Direnç Antrenman Teorisi Ve Yöntemleri 2 2 4
PT-105 Kardiovasküler Sistem Ve Kontrolü 4 2 6
PT-106 Hipertrofi Yaklaşımı 2 0 2
PT-107 Stabilite Ve Mobilite Antrenman Yaklaşımları 4 2 6
PT-108 Temel Direnç Antrenman Ekipman Kullanımı 2 2 4
S-001 Yeterlilik Sınavı 50 soru
Toplam Ders Saati 27 9 36

 

 

PT Eğitim Materyalleri

 • Tüm program öğrencilerin MEDFAD öğretim kadrosu tarafından hazırlanan kitaplar verilecektir.
  • Temel Bilimler Kitabı
  • Egzersiz Rehberi Kitabı
 • Tüm program öğrencileri, yıllık dernek üyeliği yaptıkları takdirde medfad.org.tr adresinde bulunan “MEDFAD Antrenör Panelini” ve PT Ölçme ve Değerlendirme Panelini” ücretsiz kullanabileceklerdir.
 • “Türkiye Fitness Dergisi” dernek üyesi olan öğrenciler için ücretsiz erişim olacaktır.

PT Eğitimi Devamsızlık Durumu / Yeterlilik Sınavı

Toplam ders saatinin % 20’ sinden fazla devamsızlık yapan katılımcı başvurmuş olduğu sertifika programından devamsızlık nedeniyle başarısız olur. Ancak, bu katılımcı bir sonraki eğitime katılarak (ek ücret ödemeksizin) Personal Trainer Eğitimi için tanımlanan ders saatini tamamlarsa, eğitim sonunda yapılacak sınava katılma hakkını elde eder. Eğitim sırasında öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki kez yoklama alınacaktır. Sertifikalandırma için, tüm öğrenciler eğitim sonunda yapılacak yeterlilik sınavından “75 puan” düzeyinde başarılı olmak zorundadır. Yeterlilik sınavını geçemeyen öğrencilere sertifika verilmeyecektir. Sertifika almak isteyen öğrencilerin bir sonraki yeterlilik sınavına girmesi ve en az 75 puan alması gerekmektedir. İki kez bütünleme sınavını geçemeyen öğrenciler eğitim tekrarı yapmak zorundadır. Mücbir (istenmeyen/elde olmayan) nedenlerden dolayı sınava giremeyen öğrenciler durumlarını belgelemek koşuluyla sınava kabul edilirler.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]