MEDİKAL EGZERSİZ VE FITNESS UZMANI (MEFU)

/MEDİKAL EGZERSİZ VE FITNESS UZMANI (MEFU)
MEDİKAL EGZERSİZ VE FITNESS UZMANI (MEFU)2019-07-21T03:31:02+00:00

Medikal Egzersiz ve Fitness Uzmanlığı (MEFU) Amacı,

MEFU, çeşitli tıbbi geçmişleri olan bireylerin fiziksel uygunluk ve genel sağlık durumlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. MEFU, kişisel antrenörlerin sahip olduğu bilgi ve pratik seviyesinin ötesinden bir birikime ve deneyime sahip olmalıdır.

MEFU Kapsamı,

Farklı kronik medikal probleme sahip bireylerin/hastaların, medikal tedavilerini/operasyonlarını tamamladıktan sonra post-op dönemde fizyoterapist eşliğinde rehabilitasyon süreçlerini tamamlamalarına rağmen hala özel egzersiz programlarıyla mevcut durumlarını geliştirmeye ihtiyaç duyan bireylerin/hastaların tamamlayıcı/uygulayıcı egzersiz danışmanıdır. MEFU, diğer egzersiz danışmanlarından farklıdır. Çünkü MEFU, bireylerin/hastaların mevcut kondisyon (hazır bulunuşluk) düzeylerine göre uyarlanmış bir program yardımıyla medikal koşulların iyileştirilmesini veya kötüleşmesini önlemeye odaklanmıştır. Kişisel (Personal) Antrenörler ise genellikle çeşitli antrenman içerikleri ile sağlıklı bireylerin kardiyo-vasküler gelişimlerini, vücut ağırlığı yönetimi, performans gelişimi, denge gibi özelliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

MEFU Yaklaşım Planı

Günümüzde artan hareketsizlik kaynaklı kronik hastalıkların ve kas iskelet rahatsızlıkları nedeniyle MEFU’ nın izlemesi gereken önemli basamaklar aşağıda sıralanmıştır.

 • Fitness Değerlendirmesi(medikal durumun güncel seviyesini saptamak)
 • Kas-iskelet Sistemi Görüntüleme(Anatomi, Fizyoloji, Kinesiyoloji gibi hareket kalitesinin ölçülmesine yardımcı olacak temel bilgilerin kazanılmış olması)
 • Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların, Mekanizmalarını ve başa çıkma stratejilerini belirlemek
 • Egzersiz Seçimi(Değerlendirme ve Görüntüleme sonrası elde edilen değerlere uygun olarak egzersiz tercihinin oluşturulması)
 • Programlama(seçilen egzersizlerin günlük, haftalık, aylık ve dönemlik programlama teknikleri)
 • Süreç Analizi ve Değerlendirmesi(Bir panel yardımıyla pre-post karşılaştırma analizi ve değerlendirme)

MEFU Sertifika Programı Katılım Koşulları

 • MEFU Temel Eğitiminden önce tüm katılımcılara “Online Yeterlilik Sınavı” yapılacaktır.
 • Yeterlilik sınavından %90 ve üzeri alan katılımcılar “Temel Eğitim Modülü’ nden muaf olacaklardır.
 • Yeterlilik sınavından %61 ve 89 arası alan katılımcılar “Temel Eğitim Modülü’ eğitimi alacaklardır.
 • Yeterlilik sınavından %60 ve altı alan katılımcılar “Temel Eğitim Modülü’ başlamadan tamamlama eğitimi alacaklar ve tekrar “Yeterlilik Sınavı’ na gireceklerdir. Bu “Yeterlilik Sınavı’ ndan” başarısız olan (60 ve altı alan) katılımcılar bir sonraki eğitime kalırlar ve tamamlama eğitimi almaya devam ederler.
 • MEFU “Yeterlilik Sınavı” Anatomi, Fizyoloji, Antrenman Bilgisi ve Beslenme Konularını içermektedir.
 • “Yeterlilik Sınavı” sonrası tüm katılımcılara mevcut bilgi düzeyleri ile ilgili detaylı rapor hazırlanacaktır. Rapor, katılımcının eksik olduğu ders ve alt başlıklarını içerecek şekilde detaylı olarak sunulacaktır.
 • “Yeterlilik Sınavı” sonrası hazırlanan rapora göre tüm öğrencilere bireysel tamamlama eğitimi programı hazırlanacaktır.

MEFU Ders Sayı ve Saat Bilgileri

 • Tamamlama eğitim modülü, “Online Yeterlilik Sınavı” sonrası elde edilen sonuca göre planlancaktır.
 • Temel Bilimler Modülü, 5 ders (İnsan Hareketi ve Kinesiyoloji, Egzersiz Fizyolojisi, Antrenman Bilgisi, Bioenerjitik ve Egzersiz Beslenmesi, Medikal Fitness Ölçme ve Değerlendirme toplam 48 saattir.
 • Kas iskelet rahatsızlıkları modülü, 6 ders (Boyun/Omuz Problemleri Egzersiz Yaklaşımı, Omurga Problemleri Egzersiz Yaklaşımı, Kalça Problemleri Egzersiz Yaklaşımı, Diz ve Ayak Problemleri Egzersiz Yaklaşımı) toplam 36 saattir.
 • Metabolik hastalıklar modülü, 6 ders (Obezite Egzersiz Yaklaşımı, Diyabet Egzersiz Yaklaşımı ve Kardiyovasküler Hastalıklar Egzersiz Yaklaşımı, Osteoporoz ve Kanser Egzersiz Yaklaşımı gibi) ve toplam 30 saattir.
 • Toplam ders sayısı 17 ve toplam ders saati 114 saattir.
 • Tüm modüllerin sonunda yeterlilik sınavı yapılacaktır. Yeterlilik sınavı geçme notu 75′ dir.

 

 1. Bölüm: Temel Bilimler Eğitimi

Ders Kodu

Ders Adı

T

P

S

MEFU-101

İnsan Hareketi ve Kinesiyoloji

18

0

18

MEFU-102 Egzersiz Fizyolojisi

12

0

12

MEFU-103 Bioenerjitik ve Egzersiz Beslenmesi

6

0

6

MEFU-104 Antrenman Bilgisi

6

0

6

MEFU-105 Medikal Fitness Ölçme ve Değerlendirme

2

4

6

Genel TOPLAM

44

0

48

 

 1. Bölüm: Kas-İskelet Mekanik Problemlerde Egzersiz Stratejileri

Ders Kodu

Ders Adı

T

P

S

MEFU-201 Kas Fonksiyon Testleri (Manual Testler)

3

3

6

MEFU-202 Servikal Spine Fonksiyonu ve Egzersiz Stratejileri

3

3

6

MEFU-203 Torasik/Lomber Spine Fonksiyonu ve Egzersiz Stratejileri

3

3

6

MEFU-204 Kalça Fonksiyonu ve Egzersiz Stratejileri

3

3

6

MEFU-205 Diz Fonksiyonu ve Egzersiz Stratejileri

3

3

6

MEFU-206 Ayak ve Ayak Bileği Fonksiyonu Egzersiz Stratejileri

3

3

6

Genel TOPLAM

18

18

36

 

 1. Bölüm: Metabolik Rahatsızlıklarda Egzersiz Stratejileri

Ders Kodu

Ders Adı

T

P

S

MEFU-301 Metabolik Rahatsızlıkların Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

3

3

6

MEFU-302 Obezite: Egzersiz Yaklaşımı

3

3

6

MEFU-303 Diyabet: Egzersiz Yaklaşımı

3

3

6

MEFU-304 Kardiyovasküler Hastalıklar: Egzersiz Yaklaşımı

3

3

6

MEFU-305 Osteoporoz: Egzersiz Yaklaşımı

1

2

3

MEFU-306 Kanser: Egzersiz Yaklaşımı

1

2

3

Genel TOPLAM

14

16

30

MEFU Seminer/Staj/Tez Uygulaması

 • Üç modülü başarı ile tamamlayan öğrenci belirlediği bir konuda seminer sunmak zorundadır.
 • Seminerden başarılı olan öğrenci 20 saat staj uygulamasını tamamlamak zorundadır.
 • Stajdan başarılı olan öğrenci belirlediği bir alanda tez yazmak zorundadır. Tezi başarılı kabul edilen öğrenci MEFU sertifikasını almaya hak kazanır.

MEFU Eğitimi Devamsızlık Durumu

  • Tüm eğitim modülleri için devamsızlık oranı ders saatinin %20’dir. Tüm modüller açısından belirlenen devamsızlık oranını aşan öğrenci ilgili modülden kalmış sayılır.
  • Belirlenen seminer tarihinde sunum yapmayan öğrenci ikinci kez seminer tarihi almak zorundadır. İkinci kez de belirlenen tarihte seminer sunulmadığı takdirde öğrenci başarısız sayılır. Ve öğrencinin durumunu değerlendirmek için komisyon kurulur. Komisyon öğrencinin durumu hakkında karar verir.
  • Stajdan süresi boyunca öğrenci staj uygulamalarına katılmak zorundadır. Staj uygulaması devamsızlık oranı %10’ dur. Öğrenci bu oranın üstünde devamsızlık yaptığı taktirde stajdan başarısız sayılır. Ve tekrar yeni bir staj programı düzenlenir. İkinci kez de belirlenen staj programına uyulmadığı takdirde öğrenci başarısız sayılır. Ve öğrencinin durumunu değerlendirmek için komisyon kurulur. Komisyon öğrencinin durumu hakkında karar verir.
  • Tez sunumu için öğrenciye tez öneri jürisi tarafından onaylanan bir tez konusu ve tarihi tebliğ edilir. Belirtilen tek konusunu istenilen tarihe kadar öğrencinin hazırlayıp sunması istenir. Tez jürisi önünde öğrenci tezini sunar ve tez jüri üyeleri tarafından sorulan soruları tez öğrencisi cevaplamak zorundadır. Jüri tarafından başarılı bulunan tezler kabul edilir. Başarısız bulunan tezler öğrenciye bildirilir. Ve öğrenciden yeni bir tez konusu ve tarihi belirlemesi istenir. Öğrenci tez öneri jürisi tarafından onaylanan tez konusunu belirtilen tarihte sunmak zorundadır. İkinci kez de belirlenen tarihte sunulmayan ve başarısız bulunan öğrenci kalmış sayılır. Ve öğrencinin durumunu değerlendirmek için komisyon kurulur. Komisyon öğrencinin durumu hakkında karar verir.
  • Tez çalışmaları başarılı bulunan öğrenciler, 3 adet tez kopyası Derneğe teslim etmek zorundadırlar.
  • Tezlerini teslim eden öğrencilere sertifikaları törenle teslim edilir.

Temel eğitim ve özel eğitim (seçmiş olduğu) modülü başarıyla tamamlayan aday, en az 30 en çok 60 dakikalık bir sunum hazırlar. Bu sunum power point sunumu olabileceği gibi vaka sunumu da olabilir. Sunumun ardından 20 dakikalık dinleyici ve jüri soru-cevap kısmı düzenlenir. Seminer değerlendirme jürisi; dernek üyesi 3 öğretim elemanından oluşur (en az doktora dereceli). Salt çoğunluk ya da oybirliği ile “başarılı” olarak değerlendirilen aday “ seminer sunumunu tez haline getirmeye hak kazanır”.

Tüm katılımcıların, derneğin anlaşmalı olduğu kurumlarda 20 saat süreli staj yapma zorunlulukları vardır. Staj içeriği; a) 5 saat değerlendirme/ölçme, b) 5 saat gözlemci, c) 5 saat yarı aktif katılım (sorumlu eğitmen asistanlığı) ve d) 5 saat aktif (sorumlu eğitmen) olmak üzere dört gruptan oluşmaktadır. Staj dosyaları dernek tarafından kurumlara gönderilecek ve sorumlu eğitmen tarafından doldurulduktan sonra geri istenecektir.

BİTİRME TEZİ

Seminer Sunumun tez haline getirilmesi

Aday sunumunu en az 10, en çok 30 sayfalık (kaynakça kısmı hariç)  tez haline getirerek dernek üyesi 3 öğretim elemanına teslim eder (en az doktora dereceli). Yapılan değerlendirme sonunda aday;

   1. a) Düzeltme, b) Başarılı c) Ret olarak değerlendirilebilir. Düzeltme verilen aday en geç 15 iş günü içerisinde tekrar jüriye sunar ve tekrar değerlendirilir. Ret verilen aday tez çalışmasını tekrar hazırlamak zorundadır.

Tez değerlendirme jürisi; seminer jürisiyle aynı olabileceği gibi gerekli görülen durumlarda farklı’ da olabilir. Ancak genel kural, jürinin en az doktora derecesine sahip olmasıdır.

TEZ YAZIM KURALLARI

   1. Tez Başlığı (Sorusu)
   2. Özet
   3. Abstract
   4. Giriş
   5. Literatür Özeti
    1. Araştırmanın Amacı
    2. Araştırmanın Hipotezleri
    3. Araştırmanın Sınırlılıkları
    4. Araştırmanın Önemi
   6. Materyal Metot
    1. Örneklem
    2. Deneysel Tasarım
    3. Ölçüm Yöntemleri
    4. Egzersiz Protokolü
    5. İstatistiksel Analiz
   7. Bulgular
   8. Tartışma
   9. Sonuç ve Öneriler
   10. Kaynaklar
   11. Ekler

Not:Tez konusuna göre, bu bölümler değişiklik gösterebilir. Örneğin; Vaka incelemesi türünde “istatistiksel analiz kısmı” olmayabilir.

Tez Kapak Düzeni

Tezin dış kapağı beyaz krome kartondan hazırlanmalıdır. Dış kapak ve iç kapak içeriği ve sayfa düzeni aynı olmalıdır. Times New Roman karakteri kullanılarak yazılmalıdır.

Kapak üst tarafından, 3 cm boşluk bırakılarak sol kenarından 2,5 cm içeriden başlamak üzere sol üst köşeye, 14 punto koyu büyük harfler ile üniversite, enstitü ve anabilim dalının adı alt alta ortalanarak yazılmalıdır. Bunun altında 1 satır boşluk bırakılarak 12 punto ile normal koyulukta, ortalanarak -tez yöneticisi- yazılır.

Onun altına da tez yöneticisinin adı ve tamamı büyük harfler ile soyadı 12 punto ile normal koyulukta yazılmalıdır. Tez başlığı 18 punto koyu, büyük harf ile ve sayfanın üst kenarından 12–13 cm boşluk kalacak şekilde, ortalanarak ve satır sonunda kelimeyi bölmeden 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Standart olarak küçük harfle yazılan kelimeler başlıkta da küçük harfle yazılır (Örn: pH).

Tez başlığının 5 cm altına parantez içinde (Medikal Egzersiz ve Fitness Antrenörlüğü Bitirme Tezi) ifadesi 12 punto, koyu harf ile ve onun da 2 cm altına adayın adı soyadı 14 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Alt kenardan yaklaşık 3 cm yukarıya ortalanarak tezin yapıldığı yer (İstanbul) ve yıl 12 punto ve büyük harflerle yazılmalıdır.

Yazı Tipi ve Büyüklüğü

Tez yazımında bilgisayar kullanılmalı, yazı biçimi olarak Times New Roman ya da Arial seçilmelidir. Tez metninde 12 punto tercih edilmeli, 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Metin içinde noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalı, noktalama işaretlerinden önce boşluk olmamalıdır. Ancak, metinde bir parantez içinde yer alan 2 kaynak numaraları arasındaki virgül(ler)den sonra ve kaynaklar listesinde yıl, cilt, sayı ve sayfa numaraları arasındaki noktalama işaretlerinden sonra boşluk bırakılmamalıdır.

Sayfa Düzeni

Her sayfada kâğıt kenarından itibaren, sol kenarda 3 cm, sağ kenarda 2 cm (metin her iki yana yaslanmalıdır), altta 2 cm, üstte ise 3 cm boşluk olmalıdır.

Paragraflar 1 tab ölçüsü kadar içeriden başlamalıdır. Paragraflar rakamla veya kısaltma ile başlamamalıdır. Sayfa numaraları, sayfanın altına, ortalanarak, Giriş ve Amaç bölümünden itibaren verilmeli; önüne ve arkasına herhangi bir işaret konmamalıdır. Teşekkür, İçindekiler, Simge ve Kısaltmalar ve Ekler bölümlerine sayfa numarası verilmez.

Başlıklar

Birinci derece başlıklar(Giriş ve Amaç, Genel Bilgiler, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma gibi tez bölümleri): 14 punto, koyu ve büyük harfle, kağıt üst kenarından itibaren 10 cm aşağıda ve sayfaya ortalanarak yazılmalıdır.

İkinci derece başlıklar:12 punto, koyu ve büyük harflerle, paragraf başından itibaren 1 tab içeriden yazılmalıdır

Türkçe ve İngilizce Özet Bölümleri

Özet 200–250 kelime arasında olmalıdır. Çalışmanın amaçları, temel işlemleri (çalışma gruplarının seçimi ve oluşturulması, gözlem ve analiz metotları), başlıca bulguları (en önemli özgün verileri, istatistikî önemi de belirtilerek) özetlenmelidir. Yeni ve önemli sonuçlar vurgulanmalıdır. Özet metinlerinde alt başlık ve kısaltma kullanılmamalıdır. İngilizce özet sayfasında yukarıdan aşağıya sırayla, önce tezin İngilizce adı (1. derece başlık şeklinde) bir satır boşluk bırakıldıktan sonra “SUMMARY” kelimesi ve onun altına da İngilizce özet metni yazılır. İngilizce özet sayfasının metin içeriği Türkçe özet sayfasıyla aynı olmalıdır. Türkçe Özet sayfasında başlık olarak sadece “ÖZET” sözcüğü yazılmalı, başlık yinelenmemelidir. Türkçe ve İngilizce özet metinlerinin altında bir satır boşluk bırakılarak, koyu olarak “Anahtar kelimeler/Key words:” yazıldıktan sonra çalışma konusunu tanımlayan en az 3, en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

KAYNAKÇA KISMI

İstenen referans sitili APA’ dır.

   1. Metin İçi

Tek yazar; Yazar soyadı ve çalışma yılı. Örneğin; (Kafkas, 2017)

İki yazar; Yazar soyadları ve yılı. Örneğin; (Kafkas ve Kurt, 2018)

Üç yazar; yazar soyadları ve yıl. Örneğin; (Kafkas, Kurt ve Soylu, 2018)

Üç yazardan fazla yazar bulunması: İlk yazarın soyadı ve ark., eki. Örneğin (Kafkas ve ark., 2018)

1.Aynı yazar ya da yazar grubunun aynı yıla ait birden fazla çalışmasının kullanılması durumu;

Çalışmalar a ve b olarak belirtilir.

Örneğin; (Kafkas ve Kurt, 2018a),    (Kafkas ve Kurt, 2018b)

Tez Sonunda Kaynakça’nın Görünümü

Kullanılan kaynaklar; soy isim baş harfine göre sıralanır. Numara kullanılmaz.

1-Standart Makale Örneği:

Yapı:Author Surname, Author Initial. (Year). Article title. Journal Title, Volume Number (Issue Number), Page Range. doi:DOI Number

Örnek:Mitchell, J.A. (2017). Citation: Why is it so important. Mendeley Journal, 67(2), 81-95

Örnek:Radford, M. (2001). Aesthetic and religious awareness among pupils: Similarities and differences. British Journal of Music Education, 18, 151-159. doi:10.1017/s0265051701000249

Örnek:Rindermann, H., & Ceci, S. J. (2009). Educational policy and country outcomes in international cognitive competence studies. Perspectives on Psychological Science, 4, 551-568. doi:10.111/j.1745-6924.2009.01165.x

2-E-Dergi ya da İnternet Sitesinden Alıntı;

Yapı:Author Surname, Author Initial. (Year). Article title. Journal Title, Volume Number(Issue Number), Page Range. Retrieved from URL.

Örnek:Mitchell, J.A. (2017). Citation: Why is it so important. Mendeley Journal, 67(2), 81-95. Retrieved from https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager

Örnek:Russell-Bowie, D. (2010). Cross-national comparisons of background and confidence in visual arts and music education of pre-service primary teachers. Australian Journal of Teacher Education, 35(4), 65-78. Retrieved from http://ajte.education.ecu.edu.au/

Kitap Örneği

a) Editörü Bulunan Kitaptan Kaynak Gösterme

Örnek:Troy, B.N. (2015). APA citation rules. In S.T, Williams (Ed.). A guide to citation rules (2nd ed., pp. 50-95). New York, NY: Publishers.

b) E- Kitap’tan Kaynak Gösterme

Örnek: Mitchell, J.A., Thomson, M., & Coyne, R.P. (2017). A guide to citation. Retrieved from https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager

c) E-Kitaptan Alınan Bölümün Kaynak Olarak Gösterimi

Örnek:Troy, B.N. (2015). APA citation rules. In S.T, Williams (Ed.). A guide to citation rules (2nd ed., pp. 50-95). Retrieved from https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager

3- İnternet Sitesinden Kaynak Gösterme

Örnek:Mitchell, J.A. (2017, May 21). How and when to reference. Retrieved from  https://www.howandwhentoreference.com.

4- Tez’den kaynak gösterimi

Yapı:Author Surname, Author Initial. (Year). Title (Type of Material). Retrieved from URL. (Accession Number if available).

Örnek:Murray, B. P. (2008). Prior knowledge, two teaching approaches for metacognition: Main idea and summarization strategies in reading (Doctoral dissertation, Fordham University, New York). Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses. (AAT 3302116)

Örnek:McDonald, J. (2007). The role of online discussion forums in supporting learning in higher education (Doctoral dissertation, University of Southern Queensland). Retrieved from http://eprints.usq.edu.au/3588/2/McDonald_2007_whole.pdf

 5- Konferans ya da sempozyum materyalinden kaynak gösterme

Yapı:Author Surname, Author Initial. (Year, Month). Paper title. In Editor/Other Initial. Editor/Other Surname (Role), Conference Proceedings Title. Format of Item presented/conducted at the Conference / Symposium Title, Conference/Symposium, Location. DOI / Retrieved from URL

Örnek:Gorman, B. (2009, March). A treatment plan: Some hopes (pipe dreams?) and suggestions for effective statistical education. In B. Gorman (Chair), The crisis in the statistical education of psychologists. Symposium conducted at the 24th Annual Meeting of the Society for Industrial and Organizational Psychology, New Orleans, LA

Örnek:Liu, C., Wu, D., Fan, J., & Nauta, M. M. (2008, November). Does job complexity predict job strains? Paper presented at the 8th Biannual Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, Valencia, Spain.

6- Online Kurs materyalinden kaynak gösterimi

Yapı:Author/Editor/Compiler Surname, A/E/C Initial. (Year). Title [Format (non-document types)]. Retrieved Month Day, Year, from URL

Örnek:Terry, P. C. (2011). Module 5 – group and team dynamics. Retrieved November 10, 2011, from http://usqstudydesk.usq.edu.au/file.php/21967/content/studymodules/m05.htm

Örnek:Zimbardo, P. (1989). The responsive brain (Discovering Psychology) [Video podcast]. Retrieved from http://usqstudydesk.usq.edu.au/resource/view.php?inpopup+true&id=428028

7- Video ve DVD’den Kaynak Gösterme

Yapı:Author Surname/Organisation, Author Initial. (Year). Title [Format]. Production Location: Studio. Title [Format]. (Year). Production Location: Studio.

Örnek:Strang, G. (1992). The teaching of calculus: Careful changes (Selected Lectures in Mathematics) [Videocassette]. Providence, RI: American Mathematical Society.

Örnek:The self: Testing and intelligence (Discovering Psychology) [DVD]. (2001). Boston, MA: WGBH Educational Foundation.

 

(Örnek Tez Kapağı)

MEDİKAL EGZERSİZ VE

FİTNESS ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ

                 

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Cem KURT

HİPERTANSİYON VE EGZERSİZ

(MEFU Bitirme Tezi)

Fahri SAFA ÇINARLI

İSTANBUL – 2018