YÖNETİM KURULU

/YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU2019-02-19T21:28:36+00:00

Doç.Dr. M.Emin KAFKAS (Başkan)
Prof.Dr. Hürmüz KOÇ (Asbaşkan)
Araş.Gör. F. Safa ÇINARLI (Genel Sekreter)
Dr. Armağan ŞAHİN KAFKAS (Üye)
Öğrt. Gör. Nurkan YILMAZ (Üye)